Za bolji život IV

za bolji život 4 IV DOSTI

USLUGA OSOBNE ASISTENCIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM
Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije započelo je s provedbom projekta „Za bolji život IV“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020, Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom –faza III. Osnovni cilj projekta je jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz osiguravanje usluge osobne asistencije i povećanje kvalitete života osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta te osoba s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima na području Međimurske županije. Projekt Za bolji život IV, nastavak je na prethodno uspješno provedena 3 istovrsna projekta. Osobna asistencija podrazumijeva osobnu brigu – higijena – pomoć pri ustajanju iz kreveta i odlasku u krevet; odijevanje i svlačenje; pomoć pri obavljanju fizioloških potreba; pomoć pri hranjenju i piću; pripremanje obroka; davanje lijekova i slično, pomoć pri sitnim kućanskim poslovima (pospremanje stola, papira, knjiga, časopisa, dodavanje pomagala, pri listanju knjige, pisanju, održavanju prostorije i slično), pomoć pri obavljanju kupovine, pomoć pri fizičkim potrebama, obavljanje administrativnih poslova, pomoć pri uspostavljanju i olakšavanju komunikacije, pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima. Dana 15. ožujka 2021. godine održana je online početna konferencija projekta. Na početnoj konferenciji predstavljene su aktivnosti projekta i značaj projekta za osobe s invaliditetom. Aktivnosti koje će se provesti su: zapošljavanje osobnih asistenata, koordinacija osobnih asistenata, pružanje usluge osobne asistencije, edukacija korisnika usluge osobne asistencije i osobnih asistenata vezano uz pružanje i unaprjeđenje kvalitete usluge, evaluacija rada osobnih asistenata, terenska kontrola – posjeta korisnicima, sastanci s osobnim asistentima, okrugli stol te promotivne aktivnosti.