Skupština 2022. i 2021.

SKUPŠTINA 19.12.2022.

Poštovane članice i članovi,

u nastavku možete pregledati i preuzeti sve materijale vezane uz održavanje Skupštine:

1. Poziv i dnevni red – Redovna skupština 2022.

1.1. Odluka o izboru članova verifikacijske komisije

1.2. Izvješće Verifikacijske komisije

1.3. Poslovnik o radu skupštine

2.2. Izbor zapisničara i 2 ovjerovitelja zapisnika

3.1.1. Odluka o prihvaćanju izvješća o radu za 2021. godinu

3.1.2. Izvješće o radu za 2021. godinu

3.2.1. Odluka o prihvaćanju izvješća o financijskom poslovanju za 2021. godinu

3.2.2. Izvještaj o financijskom poslovanju za 2021. godinu

3.2.3. Bilješke uz financijske izvještaje za 2021. godinu

3.3.1. Odluka o prihvaćanju izvješća neovisnog revizora za 2021. godinu

3.3.2. Izvješće neovisnog revizora za 2021. godinu

3.4.1. Odluka o prihvaćanju izvješća NO za 2021. godinu

3.4.2. Izvješće NO za 2021. godinu

3.5.1. Odluka o prihvaćanju upitnika o funkcioniranju sustava fin. upravljanja

3.5.2. Upitnik o funkcioniranju sustava fin. upravljanja

5.1. Odluka o prihvaćanju izmjena i dopuna financijskog plana za 2022. godinu

5.2. Izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu

6.1.1. Odluka o prihvaćanju Plana i programa rada za 2023. godinu

6.1.2. Plan i programa rada za 2023. godinu

6.2.1. Odluka o prihvaćanju financijskog plana za 2023. godinu

6.2.2. Financijski plan za 2023. godinu

Zapisnik


SKUPŠTINA 18.12.2021.

Poštovane članice i članovi,

u nastavku možete pregledati i preuzeti sve materijale vezane uz održavanje Skupštine:

 1. POZIV I DNEVNI RED
 2. ODLUKA O IZBORU ČLANOVA VERIFIKACIJSKE KOMISIJE
 3. POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE
 4. ODLUKA O IZBORU ZAPISNIČARA I OVJEROVITELJA ZAPISNIKA
 5. ODLUKA O IZBORU ČLANOVA KANDIDACIJSKE – IZBORNE KOMISIJE
 6. IZVJEŠĆE VERIFIKACIJSKE KOMISIJE
 7. IZVJEŠĆE O RADU DRUŠTVA ZA 2020. GODINU
 8. IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM POSLOVANJU DRUŠTVA
 9. IZVJEŠĆE REVIZORA O REVIZORSKOM UVIDU
 10. IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA
 11. UPITNIK O FUNKCIONIRANJU SUSTAVA FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA
 12. ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU ZA 2020. GODINU
 13. ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU ZA 2020. GODINU
 14. ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA REVIZORA O REVIZORSKOM UVIDU ZA 2020. GODINU
 15. ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA NADZORNOG ODBORA ZA 2020. GODINU
 16. ODLUKA O PRIHVAĆANJU UPITNIKA O FUNKCIONIRANJU SUSTAVA FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE ZA 2020. GODINU
 17. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU
 18. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU
 19. PLAN I PROGRAM RADA ZA 2022. GODINU
 20. FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU
 21. ODLUKA O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA I NADZORNOG ODBORA
 22. ODLUKA O IZBORU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA
 23. ODLUKA IZBORU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA
 24. ZAPISNIK S REDOVNE GODIŠNJE I IZBORNE SKUPŠTINE DOSTI MŽ – 18.12.2021.