IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA O REVIZIJSKOM UVIDU ZA 2023. GODINU