Nabava opreme za Centar DOSTI

Predmet nabave je podijeljen na grupe. Ponuditelj može podnijeti ponudu za jednu, više grupa ili za sve grupe predmeta nabave.

GRUPA 1 – Opremanje objekta – nabava opreme za bazen, dvoranu za vježbanje, pripadajuće prostore i posudionicu pomagala

GRUPA 2 – Opremanje objekta – nabava opreme za senzornu sobu i logopedske opreme

GRUPA 3 – Opremanje objekta – nabava namještaja, nabava opreme za kuhinju, opremanje vanjskog prostora te ostali uređaji oprema i dodatci

GRUPA 4 – Opremanje objekta – nabava informatičke opreme i ostalih elektroničkih uređaja.

Predmet nabave je nabava opreme za Centar DOSTI koji se nalazi u naselju Podturen, Glavna ulica 2. Predmet nabave uključuje isporuku i montažu opreme opisane u Troškovnicima, u skladu s uvjetima naznačenim u ovom Pozivu na dostavu ponuda.

Ponude mogu biti dostavljene putem pošte preporučenom pošiljkom ili neposredno na adresu Naručitelja (dr. Ante Starčevića 1, 40000 Čakovec) u zatvorenoj omotnici s datumom zaprimanja najkasnije do 01.03.2023. do 12:00 sati.

Mijenja se rok za dostavu ponuda, odredba 5.11. te sada glasi: 5.11. Vrijeme i mjesto dostavljanja ponuda • krajnji rok za dostavu ponuda je: 07. ožujak 2023. do 12:00 sati; • mjesto podnošenja ponuda: „Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije“, Dr. Ante Starčevića 1, 40000 Čakovec. Sve ostale odredbe Poziva na dostavu ponuda ostaju nepromijenjene.