Nabava i dostava paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština – SF.3.4.11.01.0298

PODACI O NARUČITELJU:

Naziv i sjedište: DRUŠTVO OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM MEĐIMURSKE ŽUPANIJE, Dr. Ante Starčevića 1, 40 000 Čakovec

OIB:                                       50799377134

Broj telefona:                         + 385 (040) 390 070

Kontakt osoba:                       Božidar Zimić

Adresa elektroničke pošte:     info@dosti-mz.hr

Internetska stranica:              www.dosti-mz.hr.hr

POSTUPAK NABAVE ZA OSOBE KOJI NISU OBVEZNICI ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (NOJN)

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

Sukladno Prilogu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, kodni broj SF.3.4.11.01.0298, Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NOJN), verzija 1.0, studeni 2023., u sklopu projekta „Želim – pomoć dijelim IV“  objavljujemo

Javno nadmetanje

Nabava i dostava paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

Evidencijski broj nabave:  1/2024.

O PROJEKTU:

Naziv projekta:                      „ŽELIM – POMOĆ DIJELIM IV“

Očekivano trajanje:                  20. svibnja 2024. do 31. siječnja 2027. godine

Naziv poziva:                          Zaželi – Prevencija institucionalizacije  

Referentni broj poziva:             SF.3.4.11.01.

Broj ugovora                           SF.3.4.11.01.0298

Čakovec,  travanj 2024. godine


DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE: