Kontakti:

Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije

Adresa: Dr. Ante Starčevića 1, 40000 Čakovec

IBAN: HR28 2360 0001 1023 9875 5

OIB: 50799377134 | Matični broj: 3429300

Email: info@dosti-mz.hr | Telefon: 040 390 070 | Fax: 040 391 078 | Mob.: 099 528 65 15 | 099 528 65 16

www.dosti-mz.hr | www.ddicpck.hr (stara web stranica/arhiva)

Kontaktirajte nas: