Izjave o nepostojanju sukoba interesa

Izjave o nepostojanju sukoba interesa – projekt Centar DOSTI:

Izjave članova povjerenstva o nepostojanju sukoba interesa – projekt Centar DOSTI:

Izjave o nepostojanju sukoba interesa – projekt Centar raDOSTI: