Humanitarne akcije

DRUŠTVO OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM MEĐIMURSKE ŽUPANIJE - STALNI PRIKUPLJATELJ HUMANITARNE POMOĆI

Humanitarne akcije u tijeku:

HUMANITARNA AKCIJA prikupljanja financijskih sredstava za izgradnju ” Centra DOSTI u Podturnu”

Uvjeti prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći uređeni su Zakonom o humanitarnoj pomoći (NN 102/15)

DOSTI MŽ sukladno Zakonu o humanitarnoj pomoći STALNI JE PRIKUPLJAČ humanitarne pomoći sa rješenjem izdanim od Ureda državne uprave Međimurske županije kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.

ŽIRO RAČUN ZA PRIKUPLJANE DONACIJA I HUMANITARNE POMOĆI: HR2523600001502151135