Centar DOSTI

centar dosti nabava

PROJEKT IZGRADNJE ZGRADE JAVNE NAMJENE „CENTAR DOSTI“ U PODTURNU

Projekt „Centar DOSTI“ financira se financijskim sredstvima osiguranim u sklopu javnog poziva pod nazivom „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“, a koji je financiran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu operativnog programa „Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020.“. Ukupna vrijednost projekta iznosi 17.197.122,40 kuna dok udio bespovratnih sredstava iznosi 14.346.088,59 kuna. Nositelj projekta je Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije, dok su partneri na projektu Međimurska županija te Općina Podturen. Razdoblje provedbe projekta je od 11.7.2018. do 01.06.2023. godine.

Cilj projekta je unaprjeđenje socijalne infrastrukture gradnjom i opremanjem građevine javne i društvene namjene pod nazivom Centar DOSTI. Namjena Centra DOSTI je osiguranje usluge boravka za osobe s invaliditetom. Projekt je usmjeren procesu prevencije institucionalizacije te razvoju izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici te sprečavanje daljnje institucionalizacije novih korisnika. U okviru procesa deinstitucionalizacije, projekt će omogućiti i smanjenje broja institucionaliziranih osoba s invaliditetom te omogućiti njihov proces inkluzije. Projekt predviđa osnivanje Centra za pružanje usluga u zajednici kao javna ustanova za pružanje usluga boravka.

Kupljeno zemljište nalazi se u naselju Podturen, koje je 12 kilometara udaljeno od sjedišta Društva. U projekt izgradnje građevine planirana je izgradnja zgrade javne namjene, neto površine od 881,27 m². Zgrada će se sastojati od podruma, prizemlja, kata i potkrovlja. U podrumu je planirana izgradnja dvorane i bazena za vježbanje sa svim popratnim sadržajima te sobom za fizioterapeuta, odnosno kineziologa. U podrumu će se još nalaziti vešeraj, spremište, kotlovnica te soba za odlaganje pomagala. U prizemlju će se smjestiti prostorija dnevnog boravka, blagovaonica i kuhinja opremljena prema pravilima HACCP sustava te sobe predviđene za rad psihologa, logopeda i socijalnog radnika, odnosno voditelja Centra za pružanje usluga u zajednici Centar DOSTI. Dodatno je još predviđena kupaona te garderoba. Na katu će se nalaziti 3 sobe za odmor korisnika boravka, soba za sastanke, odnosno grupni rad i prezentacijska soba. Predviđen je i ured za stručnog djelatnika, čajna kuhinja te spremište. Svaki od navedenih nivoa bit će opremljen s dovoljnim brojem sanitarnih čvorova za korisnike, zaposlenike te osobe s invaliditetom. Kako bi se omogućilo kretanje osoba s invaliditetom između katova navedene građevine, predviđena je i ugradnja lifta. Zgrada će imati prilagođeni ulaz za osobe s invaliditetom te okoliš građevine koji će biti prilagođen za kretanje osoba u kolicima. Sam objekt će biti namijenjen za osiguranje usluge boravka za 20 osoba s invaliditetom.

Početkom provedbe ovog projekta, formiran je projektni tim koji sudjeluje u provedbi ovog projekta. Do kraja 2020. godine, projektni tim je odradio inicijalne obaveze prema provedbenim tijelima ovog projekta te je započeo pripremati dokumentaciju o nabavi, a koja je vezana uz izgradnju samog Centra. U ljeto 2021. počela je izgradnja Centra DOSTI i trenutno su pri završetku građevinski radovi podrumskog djela, dok je početak opremanja Centra predviđen za jesen 2022. godine. Do ljeta 2023. godine očekuje se završetak izgradnje i opremanje Centra te početak operativnog rada.
Projekt će izgradnjom Centra DOSTI omogućiti značajno unaprjeđenje kvalitete socijalnih usluga na području Međimurske županije. Povećanjem kvalitete socijalnih usluga doprinosi se i većoj kvaliteti života osoba s invaliditetom, odnosno smanjenju njihove institucionalizacije, a samim time i boljem društvenom razvoju Međimurske županije.