OBAVIJEST O IZNOSU PROSJEČNE STAROSNE MIROVINE ZA 40 I VIŠE GODINA MIROVINSKOG STAŽA – SVIBANJ

OBAVIJEST O IZNOSU PROSJEČNE STAROSNE MIROVINE ZA 40 I VIŠE GODINA MIROVINSKOG STAŽA
u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije
izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta.

Like, share ili se pretplati na Newsletter.