OBAVIJEST ČLANOVIMA DOSTI – ZAKON O INKLUZIVNOM DODATKU

Zakon o inkluzivnom dodatku stupio je na snagu s danom 01. siječnja 2024. godine. Zakon omogućava primanje inkluzivnog dodatka kao pravo osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu OSI) u svrhu prevladavanja različitih prepreka koje sprječavaju njihovo puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima. Zakonom o inkluzivnom dodatku unaprjeđuje se kvaliteta života OSI te stupanj njihove samostalnosti te se proširuje i krug korisnika koji temeljem invaliditeta ostvaruje neka od prava u sustavu socijalne skrbi. Prihodovni cenzus nije kriterij za ostvarivanje prava na inkluzivni dodatak.

Zakon određuje da OSI koje su do sada primale osobnu invalidninu i pravo na doplatak za pomoć i njegu sada ostvaruju pravo na inkluzivni dodatak na temelju rješenje koje će izdati Zavod za socijalni rad po službenoj dužnosti. Postupak prevođenja osobne invalidnine i prava na doplatak za pomoć i njegu u pravo na inkluzivni dodatak mora biti završen do 31. prosinca 2024. godine. Do primanja rješenja o pravu na inkluzivni dodatak OSI ostvaruju i dalje pravo na osobnu invalidninu i pravo na doplatak za pomoć i njegu. Rješenje o pravu na inkluzivni dodatak vrijediti će s danom 01. siječnja 2024. godine bez obzira kada će te isto primiti, tj. isplatiti će vam se razlika (ako ona bude utvrđena) u visini primljene osobne invalidnine i/ili prava na doplatak za pomoć i njegu i utvrđenog iznosa inkluzivnog dodatka.

Pravo na inkluzivni dodatak priznati će se OSI koje imaju utvrđeni stupanj funkcionalnog oštećenja te utvrđeni Barthelov indeks, znači nije dovoljno, odnosno ne priznaje se postotak tjelesnog oštećenja već mora biti utvrđen stupanj funkcionalnog oštećenja. U slučaju da nemate utvrđeni stupanj funkcionalnog oštećenja morati će se provesti postupak njegovog utvrđivanja i to od strane Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu ZOSI).
Preporučamo da čim prije pokrenete navedeni postupak. Postupak se pokreće zahtjevom kod Zavoda za socijalnu skrb.
Isto tako, preporučamo da čim prije izvadite Barthelov indeks. Barthelov indeks popunjava specijalist fizikalne medicine, ortopedije ili neurologije.
Nalaz i mišljenje ZOSI-ija te Barthelov indeks ne preporučamo dostavljati Zavodu za socijalnu skrb tako dugo dok vas se ne pozove od strane zaposlenika Zavoda.

OSI koje do 01. siječnja 2024. godine nisu ostvarile pravo na osobnu invalidninu ili prava na doplatak za pomoć i njegu pozivamo da čim prije podnesu Zavodu za socijalnu skrb zahtjev za pravo na inkluzivni dodatak.

Visina inkluzivnog dodatka ovisi o tome da li je OSI utvrđen II., III. ili IV. stupanj funkcionalnog oštećenja i to:
I. Razina potpore – iznos inkluzivnog dodatka 720,00 eura
OSI – IV stupanj funkcionalnog oštećenja s Barthelovim indeksom 0-20
II. Razina potpore – iznos inkluzivnog dodatka 480,00 eura
OSI – IV stupanj funkcionalnog oštećenja s Barthelovim indeksom 21-35
III. Razina potpore – iznos inkluzivnog dodatka 432,00 eura
OSI – III stupanj funkcionalnog oštećenja s Barthelovim indeksom 36-45
IV. Razina potpore – iznos inkluzivnog dodatka 162,00 eura
OSI – III stupanj funkcionalnog oštećenja s Barthelovim indeksom 46-60
V. Razina potpore – iznos inkluzivnog dodatka 138,00 eura
OSI – II stupanj funkcionalnog oštećenja s Barthelovim indeksom 61-90.

Like, share ili se pretplati na Newsletter.