POTPISIVANJE UGOVORA ZA PRUŽANJE USLUGE BORAVKA

Dana 09. listopada 2023. godine u Zagrebu, od strane ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marina Piletića uručeno je 60 ugovora pružateljima socijalnih usluga u zajednici. Ministar je posebno istaknuo da je ugovorima osigurana regionalna rasprostranjenost usluga i to u 18 županija, te je na taj način omogućen sustavan pristup socijalnim uslugama. S područja Međimurske županije jedini pružatelj socijalnih usluga s kojim je sklopljen Ugovor je Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije.

Ovaj Ugovor predstavlja značajno unaprjeđenje usluge poludnevnog boravka koju pruža DOSTI. DOSTI pruža uslugu poludnevnog boravka od 2011. godine. Usluga se pruža u sjedištu DOSTI-ija u Čakovcu, A. Starčevića 1. Poludnevni boravak se do sada financirao putem trogodišnjeg programa koji isto tako financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Sada će se osim trogodišnjeg programa usluga financirati i putem ovog ugovora. Uslugu poludnevnog boravka koriste odrasle osobe s tjelesnim invaliditetom. Radi se o osobama koje na žalost, nisu našle svoje mjesto na tržištu rada i nužno im je osigurati kvalitetne sadržaje izvan vlastitog doma. Poludnevni boravak osigurava zadovoljavanje osnovnih i dodatnih životnih potreba korisnika koje ne mogu biti zadovoljene u obitelji. Velika njegova vrijednost je i odmor od skrbi članova obitelja korisnika boravka.

Sklopljeni Ugovor ima posebno značajno za DOSTI. Osim što osigurava financiranje usluge za veći broj korisnika poludnevnog boravka stvara temelj za pružanje usluge boravka i to u novoizgrađenom Centru DOSTI u Podturnu. Ideja za izgradnju Centra DOSTI je i nastala zbog velikog interesa za pružanjem usluge poludnevnog i usluge boravka.

Izgradnja Centra DOSTI je pri kraju. Jedna od radnji koju još treba poduzeti je konačno potpisivanje i preostalo plaćanje obaveza utvrđenih Ugovorom o sufinanciranju od strane jedinica lokalne samouprave. Ugovor još nisu potpisale tri jedinice lokalne samouprave koje su donijele odluku na svojim predstavničkim tijelima, svaka od njih, da će ga potpisati zadnja. DOSTI pokušava upriličiti zajedničko potpisivanje, no to se do sad pokazalo nemogućim. Zbog takvih odluka postavlja se pitanje realizacije Sporazuma o sufinaciranju kao i financiranje cijelog projekta Centar DOSTI.

Like, share ili se pretplati na Newsletter.