Podatci o vještačenju korisnika usluga osobne asistencije

Poštovane članice i članovi DOSTI Međimurske županije, zaprimili smo sljedeći dopis od strane Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH.

Kako je SOIH zaprimio dosta upita vezanih za Barthelov indeks naglašavamo da svi korisnici koji ga trebaju moraju ga dobiti od stručne osobe (fizijatra ili neurologa), obrazac ne može ispuniti liječnik obiteljske medicine. Više se ne koristi obrazac koji su do sada ispunjavali liječnici niti onaj koji je ranije dostavljan za Projekt osobne asistencije već obrazac koji dostavljamo u privitku s potrebnim obrazloženjima pa molimo da ga korisnici ponesu liječnicima ili da im ga savezi/udruge dostave. To je dokument koji koristi u svrhu vještačenja ZOSI, tako da će sve procjene biti unificirane.

Nove obrasce možete preuzeti u nastavku:

Za dodatna pitanja možete nas kontaktirati na 040 390 070 ili na email: info@dosti-mz.hr

Like, share ili se pretplati na Newsletter.