ODRŽANE AKTIVNOSTI U SKLOPU PROJEKTA „URADI SAM – BUDI KREATIVAN II“

U sklopu projekta „Uradi sam – Budi kreativan II“ kojeg provodi Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije, a financira ga Ministarstvo znanosti i obrazovanja održane su preostale aktivnosti projekta.

Provedene su radionice „Lutkarica“ u suradnji s Učiteljskim fakultetom u Čakovcu, gdje su učenici petih i šestih razreda Osnovne škole Domašinec i Osnovne škole Draškovec vježbali svoje motoričke sposobnosti i kreativno se izrazili izrađujući lutke pričalice i čestitke od različitih tekstilnih materijala. Ciklus radionica „Lutkarica“ prošli su i članovi Društva osoba s tjelesnim invaliditetom uz pomoć voditeljice projekta i volontera.

U svibnju su članovi Društva osoba s tjelesnim invaliditetom i učenici Osnovne škole Draškovec i Domašinec posjetili Centar „Med dvemi vodami“ u Križovcu gdje su pobliže mogli upoznati međimursku prirodnu baštinu i potrebu za njezinim očuvanjem. U lipnju su posjetili Mlin na Muri, etnografsku zbirku „Jeden den v živleju mlinara Franca Žalara“, imali su se prilike voziti skelom, posjetili su OPG Hažić i kušali domaći sok od jabuke i čips od jabuke, a druženje su završili posjetom Izletištu Goričanec gdje je bio organiziran ručak.

Do kraja projekta održat će se završna konferencija projekta gdje će biti predstavljanje sve provedene aktivnosti.

Like, share ili se pretplati na Newsletter.