Obilježavanje Dana otvorenih vrata udruga 2023.

Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije sudjeluje 1. lipnja 2023. u obilježavanju Dana otvorenih vrata udruga organiziranjem događanja koje će se kao i protekle godine održati na lokaciji gradilišta Centra DOSTI u Podturnu.

U Podturnu se gradi Centar koji će omogućiti pružanje usluga boravka u zajednici osobama s invaliditetom, njihovu inkluziju, unaprjeđenje socijalnih usluga na području Međimurske županije, većoj kvaliteti života građana, odnosno osoba s invaliditetom s ciljem smanjenja njihove institucionalizacije, a samim tim i razvoj kvalitetnijeg društvenog života Međimurske županije. Građani i sva zainteresirana javnost moći će vidjeti završnu fazu izgradnje Centra, kroz koji će ih provesti zaposlenici Društva i objasniti im svu namjenu i dobrobit koju će im taj Centar u budućnosti donijeti. Uz to moći će saznati koje se sve aktivnosti provode, upoznati dio članova, presjek svih projekata.

Dani otvorenih vrata udruga 2023. održavaju se od 1. do 3. lipnja 2023. s ciljem informiranja javnosti o radu udruga u lokalnoj i široj zajednici. Organiziranjem ove manifestacije Ured za udruge želi povećati vidljivost djelovanja udruga, posebno onih koje provode programe i projekte od interesa za opće dobro financirane iz javnih izvora te poboljšati percepciju udruga u javnosti.

Stoga pozivamo sve zainteresirane da nam se pridružite u Podturnu, Glavna ulica 2, 1. lipnja 2023. (četvrtak) u vremenu od 10:00 do 14:00 sati na Danima otvorenih vrata udruga.

Radujemo se Vašem dolasku.

Predsjednica Društva:
Miljenka Radović, mag.iur.

Like, share ili se pretplati na Newsletter.