Važan dio Pravilnika stupio na snagu

Dio Pravilnika koji propisuje kontrolu korištenja parkirališne karte i uvjete korištenja na našu inicijativu stupio je na snagu 1. travnja 2023. godine objavom u NN: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_03_34_598.html

Važno je istaknuti da se prema novom Pravilniku parkirališna karta mora staviti u donji lijevi kut prednjeg vjetrobranskog stakla vozila na način da je cjelokupna prednja strana parkirališne karte vidljiva. Ukoliko podaci nisu vidljivi smatra se kako parkirališna karta nije istaknuta. Također, ukoliko su podaci izblijedili ili nečitljivi.

Od sada, osim policijskih službenika, nadzor i kontrolu korištenja parkirališne karte obavlja i PROMETNO REDARSTVO.

Powered By EmbedPress

Like, share ili se pretplati na Newsletter.