PROVEDEN PROJEKT ZAŽELI – ŽELIM POMOĆ DIJELIM III

U razdoblju od 28. srpnja 2022. godine do 28. ožujka 2023. godine provodi se projekt Zaželi, Želim – pomoć dijelim III na području Međimurske županije koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 137.599,04 eura (1.036.740,00 kuna). Projekt je trajao osam mjeseci, dok je usluga pomoći u kući trajala šest mjeseci. Projektom je pružena usluga pomoći u kući za 139 krajnjeg korisnika. Cilj projekta bio je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na slabije razvijena područja i područja s većom nezaposlenosti. Korisnici koji su bili obuhvaćeni projektom su osobe s invaliditetom, starije osobe i nemoćne osobe s područja Međimurske županije.  Partneri na projektu su bili: Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Čakovec, Hrvatski zavod za socijalni rad Čakovec i Hrvatski zavod za socijalni rad Prelog. Tijekom trajanja projekta provedene su promocijske aktivnosti samog projekta i nabavljeni su promotivni materijali. Projektom Želim – pomoć dijelim III doprinijeli smo jačanju uloga žena u obitelji i zajednici, povećali smo stupanj zaposlenosti teže zaposlenih skupina na tržištu rada, zaposlene su bile ukupno 23 žene koje su  pružile uslugu pomoći u kući za starije i nemoćne osobe te osobe s invaliditetom.

Like, share ili se pretplati na Newsletter.