SVJETSKI DAN CEREBRALNE PARALIZE

Svjetski dan cerebralne paralize obilježava se 6. listopada svake godine.

Cerebralna paraliza je  grupa neprogresivnih poremećaja pokreta i položaja uzrokovana defektom ili oštećenjem nezrelog mozga. Pojam “cerebralna” odnosi se na mozak a “paraliza” na poremećaj pokreta i položaja.

U Hrvatskoj živi 22.570 osoba s cerebralnom paralizom i ostalim paralitičnim sindromima.

Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije  okuplja  sedamdesetak članova sa cerebralnom paralizom.

Članovi sa cerebralnom paralizom imaju svoju sekciju. Predsjednica sekcije osoba sa cerebralnom paralizom je Klaudija Kozol ujedno i dugogodišnja članica Upravnog odbora Društva.

Vrlo je važno obilježiti Svjetski dan cerebralne paralize kako bi se što više ljudi informiralo  o cerebralnoj paralizi.

Potrebno je osobe s  cerebralnom paralizom što više uključivati u društvo, kako se osobe s cerebralnom paralizom ne bi osjećale manje vrijedne od zdravih osoba.

Like, share ili se pretplati na Newsletter.