Istraživanje romantičnih odnosa osoba s tjelesnim invaliditetom

Istraživanje provodi Jelena Drča, univ. bacc. psych. U istraživanju mogu sudjelovati osobe s tjelesnim invaliditetom koje su navršile 18 godina i koje su DULJE OD 6 MJESECI u nekoj vrsti romantičnog odnosa (npr. veza, brak).

Istraživanje se provodi za potrebe diplomskog rada na studiju psihologije i odobreno je od strane Etičkog povjerenstva Filozofskog fakulteta u Osijeku. Sudjelovanje u istraživanju je dobrovoljno i nema točnih ni netočnih odgovora, već na pitanja odgovarate iz osobnog iskustva. Molimo Vas da odgovarate iskreno na pitanja. Vaši odgovori su u potpunosti anonimni i analizirat će se samo na grupnoj razini i isključivo u znanstvene svrhe.

Poveznica na istraživanje:

https://forms.gle/tbCgJ9P4687icmJJ7

Like, share ili se pretplati na Newsletter.