Posjet Dnevnom boravku djece ˝Dr. Antun Bogdan˝

Korisnici poludnevnog boravka Društva osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije
posjetili su Dnevni boravak djece ˝Dr. Antun Bogdan˝ Caritasa Varaždinske biskupije, Čakovec, u sklopu programa „Ponudimo više“, gdje se kroz Volonterski klub (inkluzivno volontiranje) organizira druženje s djecom s teškoćama u razvoju.

Dana 13. lipnja 2022. godine u srijedu korisnici su sudjelovali na kreativnim radionicama.
Naša korisnica Melanija Krčmar čitala je kratku priču djeci u Dnevnom boravku, a drugi dio radionice djeca u Dnevnom boravku i naši korisnici izrađivali su lišće od zelenog papira. Lišće je potrebno za ukrašavanje drveta od papira.

Druženje je proteklo u ugodnoj i veseloj atmosferi. Ovakva vrsta druženja od velikog je značaja korisnicima poludnevnog boravka jer volontiranje ima višestruku korist za same korisnike.

Like, share ili se pretplati na Newsletter.