OBAVIJEST – predavanje o liječenju hiperbaričnom oksigenoterapijom i predstavljanje ortopedskih pomagala tvrtke Orto Rea d.o.o.

Pozivamo sve zainteresirane na besplatno predavanje o liječenju hiperbaričnom oksigenoterapijom Poliklinike za baromedicinu i medicinu rada OXY iz Zagreba koje će se održati 07. travnja 2022. godine, četvrtak u Zgradi Scheier s početkom u 13:00 sati.

Hiperbarična oksigenoterapija znanstveno je utemeljena metoda liječenja udisanjem čistog medicinskog (100 %) kisika kod pacijenata sa spontanim ili potpomognutim disanjem, na tlaku okoline većem od jednog bara (normalan tlak na razini mora).

Isto tako održati će se i predstavljanje ortopedskih pomagala tvrtke Orto Rea d.o.o, sa sjedištem u Varaždinu. Orto Rea je ugovorni isporučitelj ortopedskih pomagala za HZZO u nekoliko grupa: antidekubitabilna pomagala, pulmološka pomagala, ortopedsko-rehabilitacijska pomagala, protetička pomagala. Sve zainteresirane molimo da potvrde svoj dolazak putem maila info@dosti-mz.hr ili na br.telefona 040/390-070.

Like, share ili se pretplati na Newsletter.