Promjene u odnosu na ostvarivanje prava na osobnu invalidninu

Donošenjem novog Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/2022) došlo je određenih promjena u odnosu na ostvarivanje prava na osobnu invalidninu.

OSOBNA INVALIDNINA

Pravo na osobnu invalidninu priznaje se djetetu i osobi kod koje je utvrđen četvrti stupanj težine invaliditeta – riječ je o teškom invaliditetu ili drugim teškim promjenama  u zdravstvenom stanju.

Pravo na osobnu invalidninu ne priznaje se osobi:

1. kojoj je priznata usluga smještaja ili organiziranog stanovanja

2. koja osobnu invalidninu ostvaruje prema drugim propisima

3. koja doplatak za pomoć i njegu ostvaruje prema ovom Zakonu o socijalnoj skrbi ili drugim propisima.

Iznos osobne invalidnine određuje se u propisanom postotku od osnovice koju odlukom određuje Vlada Republike Hrvatske. Osobna invalidnina trenutno iznosi 350%  osnovice te iznosi 1.750,00 kuna.

Novim Zakonom o socijalnoj skrbi povećan je iznos osobne invalidnine (prije je iznosila 1.500,00 kuna) te su ukinuti cenzusi za ostvarivanje prava na osobnu invalidninu.

Potencijalni korisnik mora podnijeti zahtjev nadležnom centru za socijalnu skrb. Osobu se upućuje na vještačanje u Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invalidietom. Pravo na osobnu invalidninu se ostvaruje rješenjem nadležnog centra za socijalnu skrb prema prebivalištu korisnika te se priznaje s danom podnošenja zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti.

DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU

Pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje se osobi koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama uslijed čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u obavljanju osnovnih životnih potreba.

Pravo na doplatak i njegu može se priznati u punom ili smanjenom opsegu, ovisno o tome postoji li prijeka potreba pomoći i njege druge osobe u punom ili smanjenom opsegu.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu ne priznaje se osobi:

1. koja ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koji može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za pomoć i njegu

2. koja ima u vlasništvu poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti

3. kojoj je osiguran smještaj u ustanovi socijalne skrbi i kod drugih pružatelja socijalnih usluga, u zdravstvenoj ili u drugoj ustanovi odnosno organizirano stanovanje, sukladno odredbama ovoga Zakona ili drugim propisima

4. koja je sklopila ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, osim u slučaju pokretanja postupka za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništaj ugovora

5. koja doplatak za pomoć i njegu ostvaruje prema drugim propisima

6. koja osobnu invalidninu ostvaruje prema ovom Zakonu ili drugim propisima.

Iznos doplatka za pomoć i njegu određuje se u propisanom postotku od osnovice koju odlukom određuje Vlada Republike Hrvatske.

Slijedom gore navedenog, visina doplatka za pomoć i njegu iznosi:

  • u punom opsegu 120% osnovice, odnosno 600,00 kuna
  • u smanjenom opsegu 84% osnovice, odnosno 420,00 kuna

Pravo na pomoć i njegu u punom opsegu priznaje se osobi kojoj je utvrđen treći stupanj invaliditeta neovisno o tome da li ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koji može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za pomoć i njegu te neovisno o tome ima li u vlasništvu poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti.

Pravo na pomoć i njegu u smanjenom opsegu priznaje se osobi kojoj je utvrđen drugi stupanj invaliditeta pod uvjetom da prosječan mjesečni prihod samca ne prelazi iznos od 250% osnovice koju odlukom donosi Vlada Republike Hrvatske (1.250,00 kuna), odnosno ako prosječan mjesečni prihod po članu kućanstva ne prelazi iznos od 200 % navedene osnovice (1.000,00 kuna) u prethodna tri mjeseca prije pokretanja postupka. Zakonom su predviđene iznimke od prihoda za priznavanje prava na doplatak za pomoć i njegu.

Zahtjev za ostvarivanje prava na doplatak i njegu podnosi se nadležnom centru za socijalnu skrb. Centar za socijalnu skrb će, prije donošenja rješenja, zatražiti nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Like, share ili se pretplati na Newsletter.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)